spring voorbij de navigatie
{{stentor.needs-javascript}}

FSC®

FSC (Forest Stewardship Council) is een internationale en onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. FSC is in 1993 opgericht door milieu- en mensenrechtenorganisaties, inheemse bevolkingsgroepen en bedrijven uit de houtsector. In het bestuur zijn zowel landen uit het noordelijke deel van de wereld als uit het zuidelijke deel van de wereld vertegenwoordigd. De organisatie is onderverdeeld in drie kamers, te weten de economische-, sociale- en milieukamer. Elk van deze kamers hebben een gelijke inbreng bij het bepalen van het beleid.

Het voornaamste doel van FSC is het bevorderen van verantwoord bosbeheer om de wereldbossen te beschermen tegen vernietiging en onherstelbare schade. Ter beoordeling van het bosbeheer heeft FSC 10 principes ontwikkeld met sociaal-culturele relevantie, economische levensvatbaarheid en ecologische verantwoordelijkheid als uitgangspunten. Vanwege klimatologische en sociaal-culturele verschillen zullen de algemeen geldende criteria en normen op nationaal niveau uitgewerkt worden, zodat er per land een Nationale Standaard wordt geformuleerd. Deze standaarden worden opgesteld door nationale werkgroepen.


FSC-bosconcessies worden zorgvuldig geïnventariseerd en tot in detail in kaart gebracht. Een concessie wordt vervolgens in 30 gelijke gebieden verdeeld. Gedurende een periode van dertig jaar komt elk gebied een keer aan de beurt voor houtkap. Aan de hand van bossamenstelling, kaprijpheid en jaarlijkse aanwas wordt een evenwichtig oogstplan opgesteld. De overheid geeft aan de hand van analyses en daaruit voortvloeiende verwachtingen een jaarlicentie af.

FSC heeft een eigen handelsketensysteem. Alleen de houders van een FSC-certificaat kunnen de Chain-of-Custody voortzetten. De controle op het eigen handelsketensysteem (Chain-of-Custody) gebeurt door FSC-geaccrediteerde certificeringsorganisaties. Deze organisaties hebben zich geconformeerd aan de principes van FSC en worden op hun beurt weer gecontroleerd door FSC zelf. De geldigheid van een certificaat kan op basis van het certificaatnummer worden gecontroleerd via de FSC-database

FSC voldoet aan de Nederlandse inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout (Dutch Procurement Criteria for Timber) en is toegelaten tot het duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse overheid. Dit betekent dat FSC door de Nederlandse overheid wordt geaccepteerd als bewijs voor aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout.

Certificaat
•    FSC Certificaat PontMeyer Handelsbedrijven

 Meer informatie
•    FSC Nederland: tel. 030-2767220 / info@fsc.nl / www.fsc.nl

Geraadpleegde bron
•    Houtinfoblad FSC Centrum-Hout/Probos 2015
•    website FSC International

Vragen of opmerkingen?
Neem gerust contact op via e-mail: klantenservice@pontmeyer.nl