spring voorbij de navigatie
{{stentor.needs-javascript}}


FSC®

FSC® (Forest Stewardship Council) is in 1993 opgericht door milieu- en mensenrechtenorganisaties, inheemse bevolkingsgroepen en bedrijven uit de houtsector.

Het voornaamste doel van FSC is het bevorderen van verantwoord bosbeheer om de wereldbossen te beschermen tegen vernietiging en onherstelbare schade. Ter beoordeling van het bosbeheer heeft FSC 10 principes ontwikkeld met sociaal-culturele relevantie, economische levensvatbaarheid en ecologische verantwoordelijkheid als uitgangspunten.


FSC-gecertificeerde bosconcessies worden zorgvuldig geïnventariseerd en tot in detail in kaart gebracht. Aan de hand van bossamenstelling, kaprijpheid en jaarlijkse aanwas wordt een evenwichtig oogstplan opgesteld. Het oogsten van de kaprijpe bomen gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gepaard zodat het bos op natuurlijke wijze van deze ingreep kan herstellen.

FSC heeft een eigen handelsketensysteem. Alleen de houders van een FSC-certificaat kunnen de Chain-of-Custody voortzetten. De controle op het eigen handelsketensysteem (Chain-of-Custody) gebeurt door FSC-geaccrediteerde certificeringsorganisaties. Deze organisaties hebben zich geconformeerd aan de principes van FSC en worden op hun beurt weer gecontroleerd door FSC zelf. De geldigheid van een certificaat kan op basis van het certificaatnummer worden gecontroleerd via de FSC-database

FSC voldoet aan de Nederlandse inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout (Dutch Procurement Criteria for Timber) en is toegelaten tot het duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse overheid. Dit betekent dat FSC door de Nederlandse overheid wordt geaccepteerd als bewijs voor aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout.

Wat doet PontMeyer?

PontMeyer koopt zoveel mogelijk FSC- of PEFC-gecertificeerd hout in. Op die manier stimuleren wij verantwoord bosbeheer wereldwijd. Hierdoor wordt het ook voor andere boseigenaren interessant om voor FSC- of PEFC-certificering te kiezen, waardoor de hoeveelheid gecertificeerd bos toeneemt en er meer gezond(!) bos behouden blijft voor toekomstige generaties.

Certificaat
FSC Certificaat PontMeyer Handelsbedrijven

Meer informatie
• FSC Nederland: tel. 030-2767220 / info@fsc.nl / www.fsc.nl

Geraadpleegde bron
• Houtinfoblad FSC Centrum-Hout/Probos 2015
website FSC International

Vragen of opmerkingen?
Neem gerust contact op via e-mail: klantenservice@pontmeyer.nl