spring voorbij de navigatie
{{stentor.needs-javascript}}

PEFC

Het Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) is een internationaal boscertificeringsysteem dat is gebaseerd op onderlinge erkenning van nationale en regionale boscertificeringsystemen. PEFC heeft eigen, onafhankelijke en internationaal geaccepteerde richtlijnen voor duurzaam bosbeheer en handelsketencertificering. Het doel van het PEFC-keurmerk is duurzaam bosbeheer stimuleren door wederzijdse erkenning en promotie van boscertificeringssystemen en -initiatieven.

PEFC is in 1999 door organisaties uit elf Europese landen opgericht onder de naam Pan European Forest Certification-system. In 2004 is de naam veranderd en het systeem omgevormd van een Europees naar een mondiaal systeem. Inmiddels is PEFC uitgegroeid tot het grootste boscertificeringsysteem wereldwijd. Verschillende certificeringsystemen zijn toegelaten tot PEFC, waaronder de grote certificeringsystemen als CSA, SFI, ATFS en MTCS. Hout dat is gecertificeerd volgens deze systemen mag daarom ook worden verkocht met een PEFC-certificaat. Er is in Nederland nog geen PEFC-gecertificeerd bos aanwezig, maar per januari 2013 wel een officiële Nederlandse PEFC-standaard voor duurzaam bosbeheer waarmee PEFC boscertificering in Nederland mogelijk wordt gemaakt.

PEFC voorziet ook in een handelsketencontrolesysteem (Chain-of-Custody certificering, CoC), waarmee alle schakels in de keten die gecertificeerd hout(producten) willen verwerken ook daadwerkelijk kunnen aantonen dat het PEFC-gecertificeerd hout betreft. Alleen bedrijven die PEFC CoC-gecertificeerd zijn, mogen claimen PEFC-gecertificeerd hout of houtproducten aan te bieden. Een bedrijf kan een individueel certificaat hebben en een klein zelfstandig bedrijf kan ook deelnemen aan een groepscertificaat. Bedrijven met meerdere productielocaties kunnen een multisite-certificaat hebben. Daarnaast is het mogelijk om projecten te certificeren, waarbij niet alle schakels in de keten gecertificeerd hoeven te worden, maar waarbij het projectcertificaat zekerheid biedt dat het in het (bouw)project gebruikte hout PEFC-gecertificeerd is. De certificaatnummers van bedrijven kunnen op geldigheid worden geverifieerd via de PEFC certificatie website

PEFC voldoet aan de Nederlandse inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout (Dutch Procurement Criteria for Timber) en is toegelaten tot het duurzaam inkoopbeleid van de 

Nederlandse overheid: info over TPAC. Dit betekent dat PEFC door de Nederlandse overheid wordt geaccepteerd als bewijs voor aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout.

Certificaat
•    PEFC Certificaat PontMeyer handelsbedrijven

 Meer informatie

•    PEFC Nederland: tel. 030-6930040 / info@pefcnederland.nl / www.pefcnederland.nl
•    PEFC internationaal: www.pefc.org


Geraadpleegde bronnen
•    Houtinfoblad PEFC Centrum-Hout / Probos 2015
•    PEFC Global Statistics: SFM & COC Certification (juni 2016)


Vragen of opmerkingen?
Neem gerust contact op via e-mail: klantenservice@pontmeyer.nl