spring voorbij de navigatie
{{stentor.needs-javascript}}

PontMeyer en het milieu

PontMeyer is een vooraanstaande leverancier van bouwend Nederland en vervult een voorbeeldrol in maatschappelijk verantwoord ondernemen.

PontMeyer heeft in het kader van haar milieubeleid een eigen Green Policy Program opgesteld van 10 punten. Deze tien punten hebben hoofdzakelijk betrekking op het verhandelen en promoten van verantwoord geproduceerde materialen en het minimaliseren van de impact van de bedrijfsactiviteiten op het milieu.

Van belang is verder dat ook de overheid zich heeft vastgelegd op het toepassen van gecertificeerde (hout)producten. De beoordeling van de Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC/Timber Procurement Assessment Committee), waarbij een commissie van deskundigen vaststelt welke certificeringsystemen door de Nederlandse overheid kunnen worden geaccepteerd, dient hiervoor als richtlijn.

Inmiddels is naast FSC® en PEFC™ (International) ook MTCS/PEFC Maleisië door de toetsingscommissie beoordeeld en geaccepteerd door de Staatssecretaris voor het Nederlands Inkoopbeleid: info over TPAC

Sinds maart 2013 is er vanuit Europese wetgeving een verbod gekomen op het importeren van houtproducten waarvan de legaliteit niet vaststaat. Iedere importeur van houtproducten moet onomstotelijk kunnen aantonen dat de houtproducten die zij op de Europese markt brengt van legale oorsprong. PontMeyer zal zeker behoren tot de groep leveranciers die aan de gestelde eisen zullen voldoen.

 Naast het verhandelen van duurzaam geproduceerde materialen zijn er ook acties ondernomen om de CO2-uitstoot binnen het bedrijf terug te dringen. Dit heeft ertoe geleid dat PontMeyer als één van de eerste in haar branche één van de winnaars is geworden van de Lean & Green Award. Met deze Award heeft PontMeyer zich gecommitteerd tot het behalen van een CO2-reductie van tenminste 20% aan het eind van 2015.

Het CO2-reductie traject past uitstekend in het Green Policy Program.