spring voorbij de navigatie
{{stentor.needs-javascript}}

Retourneren

Retourneren van online geplaatste orders door zakelijke klanten

 • Ik wil mijn bestelling bij jullie herroepen.

  De voorwaarden waaronder goederen retourgebracht kunnen worden en de situaties waarin meerkosten worden berekend kunnen bij uw accountmanager/verkoper worden opgevraagd.

  Goederen die niet retour gebracht kunnen worden
  Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.

 • Ik heb online (een) artikel(en) bij jullie besteld waarbij emballage (bijv. pallets) is geleverd. Worden deze weer opgehaald?

  Voor het ophalen van de pallets kunt u contact opnemen met uw vestiging of de klantenservice op 075-653 62 92 (ma - vr 8.00 - 21.00 uur)

  Zij bespreken met u de mogelijkheden om de pallets te retourneren:
  - U kunt de pallet terugbrengen in één van onze 48 vestigingen
  - Indien u dat vooraf kenbaar maakt kunt u de pallet(s) meegeven aan onze chauffeur bij een volgende levering
  - Als u wilt dat wij de pallet(s) op komen halen zonder het bezorgen van een nieuwe levering dan is dat mogelijk i.o.m. de klantenservice. Hiervoor brengen wij wel een vrachtvergoeding van € 65,- exclusief b.t.w. bij u in rekening.
Retourneren van online geplaatste orders door particulieren

 • Ik wil mijn bestelling bij jullie herroepen.

  Herroepingsrecht
  U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het hieronder beschikbare modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  Download modelformulier voor herroeping

  Gevolgen van de herroeping
  Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

  U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

  De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer € 65,-.

  U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

 • Ik heb online (een) artikel(en) bij jullie besteld waarbij emballage (bijv. pallets) is geleverd. Worden deze weer opgehaald?

  Bij PontMeyer vinden we het milieu erg belangrijk. Indien u op onregelmatige basis bestellingen bij ons plaatst kiezen wij er daarom voor om wegwerppallets te gebruiken. Het apart ophalen van een pallet is belastender voor het milieu dan het voordeel van het hergebruik. U kunt de wegwerppallet dan ook voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Er zit geen statiegeld aan de pallet verbonden.
  Wilt u toch dat wij de pallet voor u afvoeren? Dan kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:
  - U kunt de pallet terugbrengen in één van onze 48 vestigingen
  - Indien u dat vooraf kenbaar maakt kunt u de pallet(s) meegeven aan onze chauffeur bij een volgende levering
  - Als u wilt dat wij de pallet(s) op komen halen zonder het bezorgen van een nieuwe levering dan is dat mogelijk i.o.m. de klantenservice. Hiervoor brengen wij wel een vrachtvergoeding van € 50,- exclusief b.t.w. bij u in rekening.
Retourneren van niet online geplaatste orders

 • Ik wil mijn bestelling bij jullie herroepen of (gedeeltelijk) retour brengen

  De voorwaarden waaronder goederen retourgebracht kunnen worden en de situaties waarin meerkosten worden berekend kunnen bij uw accountmanager/verkoper worden opgevraagd.

  Goederen die niet retour gebracht kunnen worden
  Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.